Aktualności

POMOC DLA UKRAINY

Koledzy Myśliwi!!!
Zarząd Koła wychodzi z inicjatywą zorganizowania zbiórki pieniędzy na rzecz uchodźców z Ukrainy, osoby zainteresowane zbiórką proszone są o przesłanie dowolnej kwoty na konto Koła lub na konto sekretarza nr. 42102042870000260201657766 z dopiskiem ,,POMOC DLA UKRAINY’’. Darowiznę również można przekazać pozostałym Członkom Zarządu. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na konto: Pomoc dla uchodźców z Ukrainy- Jarosław, ul. Poniatowskiego 53.
Pamiętajmy ,,Wszyscy mamy dobre serca pomimo różnicy zdań w wielu tematach ale w/w sprawa jest ponad tym uważam, że bezwzględnie powinniśmy nieść pomoc”.